Thông báo về việc mua các vật phẩm đồng phục uberMOTO

Kính gửi quý đối tác, 

Từ ngày 28/11/2016, Uber sẽ tiến thành thu phí các vật phẩm (mũ bảo hiểm, áo khoác, áo phông). Phần chi phí này sẽ được tự động khấu trừ vào thu nhập của đối tác trong tuần đó, các đối tác không phải thanh toán tiền mặt khi nhận vật phẩm. 

Điều kiện mua vật phẩm & chi phí cụ thể: 

- Mũ bảo hiểm (số chuyến tối thiểu cần hoàn thành: 10 chuyến): 180,000vnđ/ 2 mũ. Mua bổ sung mũ bị mất/hỏng: 90,000vnđ/ mũ. 

- Áo phông (số chuyến tối thiểu cần hoàn thành: 50 chuyến): 70,000 vnđ/ áo. 

- Áo khoác mỏng (số chuyến tối thiểu cần hoàn thành: 50 chuyến) 150,000vnđ/ áo

Ngoài ra, Uber sẽ ngững cung cấp khẩu trang . Thông tin về các vật phẩm khác (áo khoác dầy v.v...) sẽ được cập nhật trong thời gian tới. 

Thân mến, 

Đội ngũ Uber Hà Nội