Hướng dẫn cập nhật giấy tờ


Giấy tờ cần thiết

Một số giấy tờ cần thiết để tham gia chương trình chạy thử 14 ngày đối với xe uberX, UberBLACK

Giấy tờ đối với xe uberX và UberBLACK:

 • Đăng kiểm xe

 • Cà vẹt xe ô tô

Giấy tờ đối với tài xế:

 • Bằng lái B2 trở lên
 • Chứng minh nhân dân (CMND)

Yêu cầu đối với ảnh chụp giấy tờ

5 lưu ý chung khi chụp ảnh giấy tờ:

 1. Chụp đúng loại giấy tờ yêu cầu;

 2. Hình ảnh rõ nét, phóng to có thể thấy rõ thông tin;

 3. Hình chụp đầy đủ 4 góc, không bị mất góc hay bị rách, bị cào;

 4. Hình ảnh không bị mờ, chói sáng, quá tối hoặc rung;

 5. Chụp đúng mặt có đầy đủ các thông tin liên quan;

Lưu ý đối với từng loại giấy tờ:

Đăng kiểm xe

 1. Lưu ý, nếu xe đứng tên công ty trên cavet xe ô tô, khi chụp hình đăng kiểm xe cần chụp chung với hợp đồng thuê xe. (Chứng minh cá nhân được công ty cho thuê lại xe và được toàn quyền sử dụng xe để kinh doanh Uber và đứng tên chủ xe đăng ký với Uber)
 2. Hình ảnh phải có đầy đủ các thông tin:
 • Biển số xe
 • Dòng xe
 • Năm sản xuất
 • Thời h ạn hiệu lực của đăng kiểm
cavetdangkiem.png

Cavet xe ô tô

 1. Lưu ý, nếu cavet ngân hàng phải có dấu mộc, chữ ký xác nhận của ngân hàng và thời gian hiệu lực của cavet. (Chứng minh cá nhân có toàn quyền sử dụng xe tham gia kinh doanh Uber)
 2. Hình ảnh phải có đầy đủ các thông tin:
 • Tên chủ sở hữu xe
 • Dòng xe
 • Năm sản xuất

 Bằng lái B2 và Chứng minh nhân dân

 1. Bằng lái B2 cần được chụp chung với CMND
 2. Hình ảnh cần có đầy đủ thông tin:
 • Họ tên tài xế (Khớp giữa CMND và bằng lái)
 • Số hiệu bằng lái B2
 • Thời hạn hiệu lực của bằng lái B2
bằng lái b2.PNG

Cách cập nhật giấy tờ

1. Cập nhật qua trang partners.uber.com

2. Cập nhật qua ứng dụng đối tác Uber