Đăng kí Uber tiền mặt

  

Bạn đã nghe nói tới việc sử dụng Uber với phương thức thanh toán bằng tiền mặt, nhưng chưa biết cụ tỉ ứng dụng hoạt động như thế nào? Xem đoạn clip ngắn sau để hiểu rõ hơn cách yêu cầu xe Uber bằng “tiền lẻ” nhé!
Cách thực hiện:

  1. Mở ứng dụng Uber
  2. Chọn địa điểm đón
  3. Chọn phương thức thanh toán tiền mặt
  4. Gửi yêu cầu
  5. Thanh toán tiền mặt

LƯU Ý:
Khi đăng kí, bạn nên lưu ý một số thao tác sau để chắc chắn ứng dụng cung cấp phương thức thanh toán tiền mặt: 

  • Mở định vị của điện thoại và cho phép ứng dụng Uber sử dụng.
  • Chọn ngôn ngữ "Tiếng Việt".