Đảm bảo chất lượng tại sân bay Nội Bài

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ của UBER tại sân bay, các đối tác thường xuyên thực hiện chuyến từ sân bay Nội Bài về thành phố cần đảm bảo một số tiêu chí sau:

·      Tỉ lệ nhận chuyến trên 90%

·      Tỉ lệ hoàn thành chuyến trên 80%

UBER sẽ phải tạm thời vô hiệu hoá các tài khoản không đảm bảo tiêu chí này. Đồng thời UBER sẽ dừng hợp tác vĩnh viễn với tất cả các trường hợp sử dụng phần mềm bên thứ ba để can thiệp vào ứng dụng UBER Partner, hoặc sử dụng tài khoản gọi xe UBER với mụch đích cản trở hoạt động của UBER và công việc của các đối tác khác.

Trân trọng,

Đội ngũ UBER Hà Nội