Chương trình hỗ trợ uberX từ 29/2 tại Hà Nội

Bạn đã từng …

 • Có tâm lý lo ngại rằng càng chạy càng thiệt? Giờ đây càng lái nhiều thu nhập của bạn sẽ càng cao vì mức hỗ trợ được tính tỉ lệ theo doanh thu của bạn.
 • Mong muốn tăng giá uberX? Giờ đây hỗ trợ mới tương đương với việc tăng giá trung bình uberX lên 12,000đ/km giờ cao điểm và 9,000đ/km giờ thấp điểm, chưa tính đến việc tăng giá linh hoạt. Về phía khách hàng, Uber cam kết đầu tư lâu dài với việc giữ giá thấp để có đông khách hàng và giữ bạn luôn bận rộn. Càng đông khách, càng lái nhiều thu nhập của bạn càng cao.
 • Nghĩ rằng thời gian biểu của bạn không linh hoạt và khó thu xếp thời gian để tham gia uberX? Giờ đây hỗ trợ mới bao gồm tất cả các giờ, 24/7 và không có yêu cầu mức doanh thu tối thiểu hay là thời gian làm việc tối thiểu, bạn có thể sắp xếp thời gian và làm chủ chính mình.
 • Rất ngại các chuyến đi dài hoặc chuyến đi Sân bay?  Giờ đây chuyến đi dài sẽ giúp doanh thu của bạn tốt hơn. Còn chuyến Sân bay? Đã có mức giá cố định. (Xem chi tiết tại đây)

Ở Uber, chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến của bạn, và rất hào hứng được trở lại cùng bạn với chương trình hỗ trợ uberX theo phần trăm doanh thu.


Hỗ trợ theo phần trăm doanh thu

 • Từ 4h00 ngày 29/02/2016, hỗ trợ uberX chuyển hoàn toàn sang phần trăm doanh thu.
 • Hỗ trợ 70% doanh thu của chuyến giờ cao điểm và 30% doanh thu của chuyến giờ thấp điểm, tới mức tối đa là 50,000/chuyến. (Đồng nghĩa với việc với các chuyến trên 12km vào giờ cao điểm, bạn sẽ nhận được mức hỗ trợ 50,000đ/chuyến vì lúc này 70% doanh thu của chuyến lớn hơn 50,000đ)
 • Phần trăm hỗ trợ được tính trên tổng cước phí của chuyến đi (bao gồm phí mở cửa + cước theo thời gian + cước theo quãng đường + cước phí do nhân giá linh hoạt). Xem thêm cách tính cướctại đây 
 • Các chuyến đi hoặc đến sân bay từ trung tâm thành phố có mức giá cố định 250,000đ thì sẽ không áp dụng hỗ trợ theo phần trăm doanh thu.
 • Uber không thu 20% trên khoản hỗ trợ.

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng, Uber vẫn duy trì các điều kiện tối thiểu cần đạt như sau.

 • Tỉ lệ nhận chuyến trung bình (theo tuần) tối thiểu 85%
 • Tỉ lệ hoàn thành chuyến trung bình (theo tuần) tối thiểu 60%
 • Đánh giá sao trung bình của khách hàng (theo tuần) tối thiểu 4.5

Ví dụ vào giờ cao điểm:

 • Một chuyến đi khoảng 11km vào có tổng cước phí 70,000đ. 70% doanh thu sẽ là 49,000đ, thấp hơn mức tối đa 50,000đ. Bạn sẽ nhận được 49,000đ cho chuyến đi đó.
 • Một chuyến đi khoảng 15km vào có tổng cước phí 100,000đ, 70% doanh thu sẽ là 70,000đ, cao hơn mức tối đa 50,000đ. Bạn sẽ nhận được 50,000đ cho chuyến đi đó.

Chi tiết về các khung giờ cao điểm/thấp điểm như dưới đây.