Chương trình hỗ trợ uberMOTO tại Hà Nội từ 02/05/2016

Kính chào Quý đối tác,

Uber Hà Nội xin thông báo một số cập nhật trong chính sách hỗ trợ uberMOTO, được áp dụng từ 04:00 sáng Thứ 2, ngày 02/05/2016 như dưới đây.


Mức hỗ trợ

uberMOTO được áp dụng chính sách đảm bảo doanh thu theo giờ. Theo đó, doanh thu cho mỗi giờ đối tác vào TRỰC TUYẾN được Uber đảm bảo tối thiểu sẽ ở mức 40.000 VND hoặc 60.000 VND (*) tùy thuộc vào từng khung giờ. Chi tiết về mức đảm bảo cho từng khung giờ như trong bảng dưới đây:

Ví dụ vào một ngày trong tuần, đối tác đã vào TRỰC TUYẾN từ 07:00 đến 09:00, và đã hoàn thành 2 chuyến đi với cước phí thu được từ khách hàng là 20.000 VND và 30.000 VND.

  • Doanh thu tối thiểu được Uber đảm bảo trong khung giờ này là 60.000 x 2 = 120.000 (VND)
  • Doanh thu bạn có được từ các chuyến đi là 20.000 + 30.000 =50.000 (VND)
  • Do đó, số tiền Uber sẽ cộng thêm cho bạn là 120.000 - 50.000 = 70.000 (VND)

(*) Chưa trừ 25% phí Uber.


Điều kiện

Để nhận được số tiền hỗ trợ từ Uber, các đối tác cần đảm bảo một số điều kiện như sau:

Điều kiện cho cả tuần:

  1. Tỷ lệ nhận chuyến: 80%

  2. Tỷ lệ hoàn thành chuyến: 50%

Trong đó:

  • Tỷ lệ nhận chuyến được tính bằng tổng số lần đối tác chấp nhận yêu cầu gọi xe của hành khách chia cho tổng số yếu cầu gọi xe xuất hiện trên thiết bị của đối tác.
  • Tỷ lệ hoàn thành chuyến được tính bằng tổng số chuyến đối tác đã hoàn thành chia cho tổng số yêu cầu gọi xe xuất hiện trên máy của đối tác

Điều kiện cho từng khung giờ:

Ngoài các điều kiện cho cả tuần kể trên, điều kiện để nhận được hỗ trợ cho từng nhóm khung giờ (07:00 - 09:00; 09:00 - 11:00; 11:00 - 13:00; 13:00 - 17:00; 17:00 - 19:00; và 19:00 -22:00) là trong nhóm khung giờ đó đối tác cần hoàn thành ít nhất 1 chuyến đi có điểm xuất phát nằm trong khu vực các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, giới hạn bởi các đường Trần Quang Khải, Yên Phụ, Thụy Khuê, Láng, Trường Chinh, Đại La như hình dưới đây:

Ví dụ, giả sử đối tác vào TRỰC TUYẾN từ 07:00 đến 11:00, để được đảm bảo doanh thu cho cả 4 giờ TRỰC TUYẾN, đối tác cần:

  • Tỷ lệ nhận chuyến (theo tuần) đạt tối thiểu 80%
  • Tỷ lệ hoàn thành chuyến (theo tuần) đạt tối thiểu 50%
  • Hoàn thành ít nhất 1 chuyến mà thời điểm khách hàng gọi xe nằm trong khoảng từ 07:00-09:00, và hoàn thành ít nhất 1 chuyến mà thời điểm khách hàng gọi xe nằm trong khoảng 09:00-11:00. Cả 2 chuyến này đều cần phải xuất phát tại khu vực quy định nêu trên.

Trong trường hợp từ 07:00 đến 09:00, đối tác đã hoàn thành 1 chuyến đi có điểm xuất phát nằm trong khu vực quy định nêu trên, nhưng từ 09:00 đến 11:00 đối tác không có chuyến đi nào như vậy, đối tác vẫn được áp dụng đảm bảo doanh thu theo giờ cho 2 giờ trực tuyến từ 07:00 đến 09:00.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các đối tác vui lòng sử dụng mục cần trợ giúp trong phần mềm Uber Partner, hoặc gửi email về partners.hanoi@uber.com.

Trân trọng,

Đội ngũ Uber Hà Nội