Chương trình hỗ trợ uberMOTO tại Hà Nội từ 30/05/2016

Chào Quý đối tác,

Uber xin thông báo một số thay đổi trong chính sách hỗ trợ dành cho uberMOTO, nhằm hướng đến mức thu nhập tốt nhất cho các đối tác tại Hà Nội. Chương trình bao gồm 3 hình thức hỗ trợ được áp dụng kể từ 04:00 Thứ 2, ngày 30/05/2016.

I. Miễn hoàn toàn phí Uber cho mọi đối tác uberMOTO

Bắt đầu từ 04:00 ngày 30/05/2016, Uber sẽ MIỄN HOÀN TOÀN phí Uber cho TẤT CẢ ĐỐI TÁC uberMOTO tại Hà Nội. Bạn sẽ được cầm về toàn bộ cước phí thu từ khách hàng. Chạy bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu!

||. Hỗ trợ theo phần trăm doanh thu

1. Mức hỗ trợ

 • Hỗ trợ 50% doanh thu cho mọi chuyến đi từ 06:00 đến 23:00 tất cả các ngày trong tuần, tới mức tối đa 20000 VND/chuyến

 • Phần trăm hỗ trợ được tính trên tổng cước phí của chuyến đi (bao gồm cước theo thời gian + cước theo quãng đường). 

 • Uber không thu 25% trên khoản hỗ trợ.

2. Các điều kiện cần đạt

 1. Tỷ lệ nhận chuyến đạt tối thiểu 80% (Theo tuần)

 2. Tỷ lệ hoàn thành chuyến đạt tối thiểu 50% (Theo tuần)

 3. Đánh giá trung bình của khách hàng đạt tối thiểu 4.5 (Theo tuần)

III. Hỗ trợ đối tác có nhiều chuyến đi trong ngày

1. Mức hỗ trợ

Ngoài 2 chương trình hỗ trợ hấp dẫn kể trên, Uber tiếp tục hỗ trợ thêm các đối tác hoàn thành nhiều chuyến đi trong ngày. Cụ thể:

 • Hỗ trợ ngay 25000 VND/ngày nếu trong ngày hôm đó hoàn thành tối thiểu 6 chuyến đi.

 • Hỗ trợ ngay 40000 VND/ngày nếu trong ngày hôm đó hoàn thành tối thiểu 8 chuyến đi.

 • Hỗ trợ ngay 60000 VND/ngày nếu trong ngày hôm đó hoàn thành tối thiểu 10 chuyến đi.

2. Các điều kiện cần đạt

 1. Tỷ lệ nhận chuyến đạt tối thiểu 80% (Theo tuần)

 2. Tỷ lệ hoàn thành chuyến đạt tối thiểu 50% (Theo tuần)

 3. Đánh giá trung bình của khách hàng đạt tối thiểu 4.5 (Theo tuần)
 4. Điều kiện theo ngày:

Chỉ cần hoàn thành tối thiểu 6 chuyến/ ngày là đối tác đã hoàn toàn đủ điều kiện để tham gia vào hình thức hỗ trợ này!

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các đối tác vui lòng sử dụng mục cần trợ giúp trong phần mềm Uber Partner, hoặc gửi email về partners.hanoi@uber.com.

Trân trọng,

Đội ngũ Uber Hà Nội