Bản đồ Biểu giá Linh động mới

Giới thiệu Bản đồ Biểu giá Linh động mới

Chúng tôi muốn thông báo đến bạn cập nhật mới về Bản đồ Biểu giá Linh động, được áp dụng từ ngày 03 tháng 6 năm 2016, lúc 6:00 sáng tại Hà Nội. Bản đồ Biểu giá Linh động mới này sẽ giúp bạn tìm thấy địa điểm có nhu cầu cao nhất và có thêm nhiều chuyến đi một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.


Những tính năng nổi bật

Thay vì nhận thông báo Nhân Giá trên một khu vực rộng lớn, bạn sẽ thấy chính xác địa điểm cụ thể có nhu cầu yêu cầu xe cao nhất một cách chi tiết hơn.

Khu vực được đánh dấu và giới hạn sẽ thể hiện cụ thể địa điểm đang có Nhân giá, đồng nghĩa với việc không cần phải đoán hay lái vòng quanh để tìm những nơi đang có yêu cầu cao.

calculationicon.jpg

Bản Đồ Biểu giá Linh động Mới đang được thường xuyên cải thiện, giúp bạn tiết kiệm được thời gian đón khách và thể hiện nhiều hơn thông tin về những nơi bạn có thể tìm được chuyến đi và thu nhập cho mình.

overviewphone.png

zoomlabels.png

Sự minh bạch về cước phí

Phóng to bản đồ ở những khu vực đang có hệ số nhân giá sẽ giúp bạn có thể xem rõ hệ số nhân giá cụ thể của những chuyến đi được yêu cầu tại khu vực đó.

Những khu vực có màu đỏ đậm hơn, sẽ có cước phí cao hơn và nhiều yêu cầu hơn, đó cũng là những địa điểm tốt nhất để bắt khách.

Sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích sẽ được cập nhật đến bạn!


Đội ngũ Uber Hà Nội!