Hỗ trợ uberBLACK từ 04/08

Chào bạn, Uber Hà Nội xin thông báo về việc thay đổi hỗ trợ của UberBLACK từ 04h ngày 04/08 như sau: 

  1. Các tài xế kích hoạt tài khoản lần tiên sau ngày 11/4. Không áp dụng các chương trình hỗ trợ.
  2. Các tài xế kích hoạt tài khoản lần đầu tiên trước ngày 11/4. Áp dụng chương trình hỗ trợ theo % doanh thu đối với những đối tác nhận được tin nhắn về chương trình này. 
Screen Shot 2016-08-03 at 5.22.50 PM.png

Ngoài ra, các tiêu chí sau (tính theo tuần) vẫn cần đạt để được nhận hỗ trợ:

  • Tỷ lệ nhận chuyến đạt tối thiểu 85%
  • Tỷ lệ hoàn thành chuyến đạt tối thiểu 60%
  • Điểm đánh giá trung bình đạt tối thiểu 4.6

Một số lưu ý

  • Số tiền hỗ trợ tối đa cho mỗi chuyến là 20.000 VNĐ.

  • Các chuyến sân bay sẽ không được hỗ trợ

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các đối tác vui lòng sử dụng tính năng trợ giúp trong phần mềm Uber Partner, hoặc liên hệ hotline 04.7307.6789

Đội ngũ Uber Hà Nôi