Đảm bảo doanh thu cho uberX 09/05/2016

Trong thời gian gần đây, Uber thử nghiệm nhiều chương trình thưởng và hỗ trợ khác nhau nhằm tìm ra một giải pháp tốt nhất để đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho các đối tác đồng thời tưởng thưởng xứng đáng công sức của những bác tài chăm chỉ. Dưới đây là chi tiết chương trình đảm bảo doanh thu cho dòng uberX, được chính thức áp dụng từ 04:00 sáng ngày 09/05/2016

 

Để được đảm bảo doanh thu, các bác tài cần:

  • Chấp nhận tối thiểu 75% yêu cầu nhận được hàng tuần

  • Hoàn thành tối thiểu 55% yêu cầu nhận được hàng tuần

  • Lên trực tuyến tối thiểu 15 tiếng hàng tuần

  • Có đánh giá sao trung bình tối thiểu 4.6 trong tuần

  • Số giờ lên trực tuyến trong tuần trên 15 tiếng 

LƯU Ý

1. Mỗi tuần được tính từ 04:00 sáng thứ 2 tuần hiện tại tới 04:00 sáng thứ 2 tuần tiếp theo.
2. Tỉ lệ chấp nhận yêu cầu: Được tính bằng số lượng yêu cầu bạn chấp nhận chia cho tổng số yêu cầu bạn nhận được trong tuần.
3. Tỉ lệ hoàn thành chuyến đi: Được tính bằng tổng số chuyến đi bạn hoàn thành được chia cho tổng số yêu cầu bạn nhận được trong tuần.
4. Số chuyến đi hoàn thành trung bình trên giờ: Được tính bằng tổng số chuyến bạn lái được chia cho số giờ bạn lên trực tuyến, tính theo từng khung giờ.
5. Sao xếp hạng trung bình: Đánh giá sao trung bình của khách hàng dành cho bạn trong tuần.