uberMOTO thay đổi điều kiện chương trình đảm bảo doanh thu

Uber thông báo điều chỉnh điều kiện để đạt được chương trình đảm bảo doanh thu một cách dễ dàng cho đối tác. Chương trình áp dụng từ thứ 2, ngày 16/05/2016. 

Điều kiện của tuần được thay đổi tỉ lệ chấp nhận chuyến đi và số sao xếp hạng.

  • Tỉ lệ nhận chuyến đi tối thiểu trong tuần trên 80%
  • Tỉ lệ hoàn thành chuyến tối thiểu trong tuần trên 55%
  • Sao xếp hạng tối thiểu trong tuần trên 4.75

Tức là nếu bạn chạy từ 7h sáng đến 10h tối và thỏa mãn các điều kiện trên, doanh thu của bạn là 5 triệu đồng/tuần hay 20 triệu/tháng . 

Lưu ý:

1. Mỗi tuần được tính từ 04:00 sáng thứ 2 tuần hiện tại tới 04:00 sáng thứ 2 tuần tiếp theo. 

2. Tỉ lệ chấp nhận chuyến [80%] : Được tính bằng số lượng yêu cầu bạn chấp nhận chia cho tổng số yêu cầu bạn nhận được trong tuần. Mỗi lần có tiếng bíp trong vòng 15 giây, bạn hãy chạm nút nhận chuyến. Bạn cần chấp nhận 80% số lần "bíp." Khách hủy chuyến KHÔNG ảnh hưởng đến tỉ lệ này. 

3. Tỉ lệ hoàn thành chuyến đi [55%]: Được tính bằng tổng số chuyến đi bạn hoàn thành chia cho tổng số yêu cầu bạn nhận được trong tuần. Chú ý, khách hủy chuyến ẢNH HƯỞNG đến tỉ lệ này nên nếu bạn bị vài lần hủy chuyến liên tục, hãy tắt ứng dụng và di chuyển ra khu vực khác. Ví dụ, nếu bạn nhận được 10 chuyến, khách hủy 3 lần, bạn tự hủy chuyến 1 lần, thì tỉ lệ hoàn thành chuyến của bạn là 6/10 (tức là 60%). Việc áp dụng tỉ lệ hoàn thành chuyến nhằm kích thích tài xế chăm chỉ nhận chuyến và kiếm thêm thu nhập với Uber. 

4. Số chuyến đi hoàn thành trung bình trên giờ [0.5 chuyến/giờ] : Được tính bằng tổng số chuyến bạn lái được chia cho số giờ bạn lên trực tuyến, tính theo từng khung giờ. Ví dụ, để được 60.000đ/giờ ở khung giờ 7:00-9:00 bạn phải hoàn thành được ít nhất 1 chuyến ở khung giờ đó. 

5. Sao xếp hạng trung bình [4.75/5] : Đánh giá sao trung bình của khách hàng dành cho bạn trong tuần. 

* Hãy đừng tạo chuyến đi ảo để được đảm bảo doanh thu vì chúng tôi sẽ khóa tài khoản những trường hợp này. 

** Hãy cố gắng chấp nhận TẤT CẢ các chuyến đi để tăng tỉ lệ chấp nhận chuyến và hoàn thành chuyến. Nếu không thể chờ khách, hãy tắt ứng dụng vì nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến tỉ lệ chấp nhận và hoàn thành chuyến của bạn.