Cuộc thi dành cho Bác tài Uber

Uber xin thông báo cuộc thi hấp dẫn dành tất cả các bác tài. Dựa vào tổng số chuyến đi từ thứ 2 đến thứ 6, Uber sẽ tặng thưởng cho 500 bác tài xuất sắc lên đến 2.000.000đ/tuần.

Chương trình thưởng của Uber áp dụng cho dòng uberX và UberBLACK.

Cuộc thi dành cho bác tài Uber từ ngày 11/06/2016  áp dụng cho dòng uberX và UberBLACK.

Với tháng 7 đầy hứng khởi, Uber quyết định tăng mức thưởng cuộc thi giữa các bài tài Uber. 2.500.000đ mỗi tuần dành cho nhóm tài xế đạt doanh thu cao xếp hạng từ 1 - 20 và nhiều mức thưởng khác trong danh sách xếp hạng. Hãy lái nhiều hơn trong tuần này để nhận thưởng hấp dẫn từ Uber nhé!

700 đối tác nhận thưởng mỗi tuần! #Uberngay

Uber tăng mức giải thưởng cuộc thi lên đến 2.500.000đ cho 700 bác tài xuất sắc. Dựa vào tổng doanh thu đạt được từ thứ 2 - thứ 6, Uber sẽ xếp hạng tài xế và trao thưởng.

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 11/07/2016, áp dụng cho dòng uberX và UberBLACK.

Điều kiện tham gia:

  • Tổng thời gian lên trực tuyến từ thứ 2 đến thứ 6: trên 40 giờ
  • Số sao xếp hạng trung bình từ thứ 2 đến thứ 6: trên 4.6

Cuộc thi dành cho bác tài Uber từ ngày 06/06/2016  áp dụng cho dòng uberX và UberBLACK.

Uber tăng mức giải thưởng cuộc thi lên đến2.000.000đ cho 500 bác tài xuất sắc. Dựa vào tổng doanh thu đạt được mỗi tuần, Uber sẽ xếp hạng tài xế và trao thưởng.

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 06/06/2016, áp dụng cho dòng uberX và UberBLACK.

Điều kiện tham gia:

  • Tổng thời gian lên trực tuyến từ thứ 2 đến thứ 6: trên 40 giờ
  • Số sao xếp hạng trung bình từ thứ 2 đến thứ 6: trên 4.6

 


Cuộc thi dành cho bác tài Uber từ ngày 23/05/16 - 05/06/2016

collage_photocat.jpg

Chương trình cụ thể:

  • Tài xế có doanh thu thuộc top 1 - 20 sẽ nhận được: 1.000.000đ/ tuần
  • Tài xế có doanh thu thuộc top 21 - 100 sẽ nhận được: 500.000đ/ tuần
  • Tài xế có doanh thu thuộc top 101 - 200 sẽ nhận được: 300.000đ/ tuần

Chương trình thưởng của Uber bắt đầu từ ngày 23/05/2016, áp dụng cho dòng uberX và UberBLACK.

Điều kiện tham gia chương trình:

  • Tổng thời gian lên trực tuyến: 40 giờ/ tuần.

  • Số sao xếp hạng trong tuần: trên 4.75.


Lưu ý: Chương trình áp dụng cho uberX và UberBLACK