uberX, UberBLACK - Chương trình hỗ trợ mới

Uber thay đổi 2 chương trình hỗ trợ mới cực kỳ hấp dẫn dành cho đối tác uberX, UberBLACK. 

Chương trình cập nhập từ ngày 19/09/2016

Uber xin thông báo hai chương trình hỗ trợ hoàn toàn mới hết sức đặc biệt dành riêng cho các bác tài Uber: Hỗ trợ chuyến đi theo khu vực và Lái nhiều thưởng cao. Cả hai chương trình này, mức hỗ trợ sẽ được tự động cập nhật trên ứng dụng lái xe của các bác tài. 

  • Chương trình "Hỗ trợ chuyến đi theo khu vực": chỉ áp dụng cho dòng uberX.
  • Chương trình "Lái nhiều thưởng cao": áp dụng cho dòng uberX và UberBLACK

1. Chương trình: "Hỗ trợ chuyến đi theo khu vực"

ho tro chuyen theo khu vuc hcm Uber.jpg

Các bác tài sẽ nhận được mức đảm bảo nhân 1.2x - 2.0x trên từng chuyến đi. Mức đảm bảo sẽ khác nhau giữa các khu vực trong thành phố. Các bác tài có thể theo dõi mức hỗ trợ ngay trên ứng dụng lái xe. 

Chương trình chính thức áp dụng từ 04:00 sáng Thứ 2, ngày 19/09/2016
Chương trình áp dụng cho uberX

LƯU Ý: 

  • Hệ số nhân đảm bảo sẽ được tự cập nhật trên ứng dụng và có thể khác nhau giữa các bác tài Uber.
  • Chương trình chỉ áp dụng cho dòng uberX

2.Chương trình: "Lái nhiều thưởng cao".

Áp dụng cho uberX và UberBLACK

Uber áp dụng chương trình: "Lái nhiều thưởng cao" cho toàn bộ đối tác Uber. Chương trình có mức thưởng khác nhau giữa mức độ hoạt động của đối tác. Vì vậy, hãy lái nhiều hơn trong tuần này để có thể nhận được mức hỗ trợ cao hơn vào các tuần tiếp theo.

Cụ thể, tuần này, bạn sẽ được thưởng 150000 khi thực hiện được trên 20 chuyến

Nếu bạn lái càng càng nhiều, mức thưởng bạn sẽ càng tăng!

Áp dụng từ ngày 19/09/2016, áp dụng cho dòng uberX và UberBLACK.

Đối tác có thể thấy được mức hỗ trợ ngay trên ứng dụng lái xe.

Lái nhiều thưởng cao cùng Uber.gif

ĐIỀU KIỆN: 

  • Tỷ lệ chấp nhận chuyến đi : 50% 
  • Thời gian tính từ 4:00 sáng thứ 2 - 4:00 sáng thứ 6.