Hỗ trợ đối tác HCM - uberX và UberBLACK

 Uber thông báo một số cập nhập mới nhất trong chương trình đảm bảo doanh thu theo giờ 

Chương trình cập nhập từ ngày 01/08/2016

1. Chương trình đảm bảo doanh thu theo khung giờ

Uber tăng thêm khung giờ hỗ trợ từ 11:00 - 14:00 và tăng mạnh mức hỗ trợ cho nhiều khung giờ lên đến 175.000đ/giờ.

Chương trình chính thức áp dụng từ 04:00 sáng Thứ 2, ngày 01/08/2016

Chương trình áp dụng cho uberX

Điều kiện tham gia: 

 • Tỉ lệ chấp nhận chuyến trong tuần: trên 80%
 • Tỉ lệ hoàn thành chuyến trong tuần: trên 60%
 • Sao xếp hạng trung bình trong tuần: trên 4.6
   

2. Cuộc thi giữa các bác tài Uber:

Uber tăng mức giải thưởng và tăng số người được nhận giải lên 800 người. Dựa vào tổng doanh thu đạt được từ thứ 2 đến Chủ Nhật, Uber sẽ xếp hạng tài xế và trao thưởng.

Áp dụng từ ngày 01/08/2016, áp dụng cho dòng uberX và UberBLACK.

Điều kiện tham gia:

Tổng thời gian lên trực tuyến trong tuần từ thứ 2 đến Chủ Nhật: trên 40 giờ

Số sao xếp hạng trung bình từ thứ 2 đến Chủ Nhật: trên 4.6

 


Chương trình cập nhập từ ngày 18/07/2016

1. Chương trình đảm bảo doanh thu theo khung giờ

Uber tăng thêm mức hỗ trợ cho khung giờ hỗ trợ 16:00 - 20:00 từ thứ 2 - thứ 6 và khung giờ ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật.

Chương trình chính thức áp dụng từ 04:00 sáng Thứ 2, ngày 18/07/2016

Chương trình áp dụng cho uberX

2. Cuộc thi giữa các bác tài Uber: 

Cuộc thi giữa các Bác tài Uber vẫn đang diễn ra và không có sự thay đổi so với tuần trước. 


Chương trình cập nhập từ ngày 11/07/2016

1. Cuộc thi giữa các bác tài Uber: 

Tháng 7 đầy hứng khởi với mức thưởng lên đến 2.500.000đ mỗi tuần trong cuộc thi giữa các Bác tài Uber. 

Áp dụng từ ngày 11/07/16 dành cho uberX và UberBLACK

Uber tăng mức giải thưởng cuộc thi lên đến 2.500.000đ cho 700 bác tài xuất sắc. Dựa vào tổng doanh thu đạt được mỗi tuần, Uber sẽ xếp hạng tài xế và trao thưởng.

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 11/07/2016, áp dụng cho dòng uberX và UberBLACK.

Điều kiện tham gia:

 • Tổng thời gian lên trực tuyến từ thứ 2 đến thứ 6: trên 40 giờ

 • Số sao xếp hạng trung bình từ thứ 2 đến thứ 6: trên 4.6

2. Chương trình đảm bảo doanh thu theo khung giờ

Uber tăng thêm tiền hỗ trợ cho khung giờ hỗ trợ từ thứ 2 - thứ 6 lúc 12:00 - 14:00 và khung giờ ngày Chủ Nhật.

Chương trình chính thức áp dụng từ 04:00 sáng Thứ 2, ngày 11/07/2016

Chương trình áp dụng cho uberX

Ho tro doi tac -July 04.png

Điều kiện tham gia: 

 • Tỉ lệ chấp nhận chuyến trong tuần: trên 80%
 • Tỉ lệ hoàn thành chuyến trong tuần: trên 60%
 • Sao xếp hạng trung bình trong tuần: trên 4.6

Chương trình cập nhập từ ngày 04/07/2016

 Uber tăng thêm tiền hỗ trợ trên nhiều khung giờ đảm bảo doanh thu , giữ cuộc thi giữa các bác tài Uber và chương trình hỗ trợ trên số chuyến đi hoàn thành mỗi ngày. 

2. Chương trình đảm bảo doanh thu theo khung giờ

Uber tăng thêm tiền hỗ trợ cho khung giờ hỗ trợ từ thứ 2 - thứ 6 lúc 12:00 - 14:00 và khung giờ ngày Chủ Nhật.

Chương trình chính thức áp dụng từ 04:00 sáng Thứ 2, ngày 04/07/2016

Chương trình áp dụng cho uberX

Ho tro doi tac -July 04.png

Điều kiện tham gia: 

 • Tỉ lệ chấp nhận chuyến trong tuần: trên 80%
 • Tỉ lệ hoàn thành chuyến trong tuần: trên 60%
 • Sao xếp hạng trung bình trong tuần: trên 4.6

2. Cuộc thi giữa các bác tài Uber: 

Chương trình không có sự thay đổi, áp dụng từ ngày 04/07/16 dành cho uberX và UberBLACK

download.png

Uber tăng mức giải thưởng cuộc thi lên đến 2.000.000đ cho 500 bác tài xuất sắc. Dựa vào tổng doanh thu đạt được mỗi tuần, Uber sẽ xếp hạng tài xế và trao thưởng.

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 06/06/2016, áp dụng cho dòng uberX và UberBLACK.

Điều kiện tham gia:

 • Tổng thời gian lên trực tuyến từ thứ 2 đến thứ 6: trên 40 giờ

 • Số sao xếp hạng trung bình từ thứ 2 đến thứ 6: trên 4.6

Chương trình cập nhập từ ngày 06/06/2015, mong quý đối tác lưu ý kĩ hơn về điều kiện hỗ trợ.

Hiện nay, Uber xin thông báo một số thay đổi trong chương trình đảm bảo doanh thu theo khung giờ và cuộc thi dành cho đối tác. Thêm nhiều khung giờ hỗ trợ và thêm nhiều đối tác nhận được thưởng từ Uber.

1. Chương trình đảm bảo doanh thu theo khung giờ
 

Uber tăng thêm khung giờ hỗ trợ doanh thu vào khung giờ 12:00 - 14:00 từ thứ 2 đến thứ 6 và thay đổi điều kiện chương trình để giúp đối tác dễ dàng nhận được hỗ trợ hơn.
Chương trình chính thức áp dụng từ 04:00 sáng Thứ 2, ngày 06/06/2016

Chương trình áp dụng cho uberX

Điều kiện tham gia: 

 • Tỉ lệ chấp nhận chuyến trong tuần: trên 80%
 • Tỉ lệ hoàn thành chuyến trong tuần: trên 60%
 • Sao xếp hạng trung bình trong tuần: trên 4.6
 

2. Cuộc thi dành cho Bác tài Uber HCM

Chương trình áp dụng từ ngày 06/06/16 dành cho uberX và UberBLACK

Uber tăng mức giải thưởng cuộc thi lên đến 2.000.000đ cho 500 bác tài xuất sắc. Dựa vào tổng doanh thu đạt được mỗi tuần, Uber sẽ xếp hạng tài xế và trao thưởng.

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 06/06/2016, áp dụng cho dòng uberX và UberBLACK.

Điều kiện tham gia:

 • Tổng thời gian lên trực tuyến từ thứ 2 đến thứ 6: trên 40 giờ

 • Số sao xếp hạng trung bình từ thứ 2 đến thứ 6: trên 4.6

Chương trình bắt đầu từ ngày 23/05/2016 - 05/06/2015, mong quý đối tác lưu ý kĩ hơn về điều kiện hỗ trợ.

1. Chương trình đảm bảo doanh thu theo khung giờ

Uber thay đổi về điều kiện chương trình đảm bảo doanh thu nhằm giúp nhiều đối tác nhận được hỗ trợ:  đối tác sẽ không cần phải lên trực tuyến trên 15 tiếng/tuần.

Chính thức áp dụng từ 04:00 sáng Thứ 2, ngày 23/05/2016

**Chương trình chỉ áp dụng cho uberX

Điều kiện đảm bảo doanh thu theo khung giờ

 • Tỉ lệ chấp nhận chuyến trong tuần trên 80%
 • Tỉ lệ hoàn thành chuyến trong tuần Trên 60%
 • Sao xếp hạng trung bình trong tuần trên 4.7

2. Chương trình thưởng cuối tuần cho uberX và UberBLACK
 

Để thưởng xứng đáng cho những bác tài hoạt động nhiều trong hai ngày cuối tuần, Uber sẽ dựa trên tổng số chuyến hoàn thành đạt được để tặng thưởng. 
 
 **
Chương trình áp dụng cho dòng uberX và UberBLACK

Điều kiện để nhận mức thưởng trên doanh thu

 • Tỉ lệ chấp nhận chuyến trong tuần trên 80%
 • Số sao trung bình: trên 4.7
 • Chương trình áp dụng từ 8:00 đến 22:00 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật.