Hướng dẫn đăng ký Online

Nếu bạn không thế sắp xếp thời gian tới các điểm tư vấn trực tiếp của Uber, bạn vẫn thể hoàn tất thủ tục đăng ký hợp tác với Uber nhanh chóng trực tuyến thông qua website

Các bước hoàn tất thủ tục đăng ký 

Bạn hãy tham khảo các bước đăng ký trực tuyến tại đây: 

Bước 1: Tạo tài khoản
Cung cấp thông tin cơ bản của bạn bao gồm họ tên, số điện thoại, email

Bước 2: Cập nhật giấy tờ
Cập nhật bằng lái, đăng kiểm để được kích hoạt. Chúng tôi cần kiểm tra giấy tờ này để có thông tin lý lịch của bạn.
Bằng lái B2 (hoặc cao hơn)
Đăng kiểm (2 vế trong có hình đuôi xe)

Bước 3: Xác nhận từ Uber
Sau khi cập nhật và xác nhận giấy tờ, Uber sẽ liên lạc với bạn qua điện thoại hoặc tin nhắn SMS trong vòng 24h để kích hoạt tài khoản

Bước 4: Tải ứng dụng và học cách sử dụng ứng dụng Uber Đối Tác
Cách 1: Nhận tài liệu hướng dẫn qua tin nhắn SMS
Cách 2: Tham dự lớp hướng dẫn tại hội thảo của Uber
Link để tải ứng dụng

Bước 5:  Mở ứng dụng và lên đường
Mở ứng dụng và vào trực tuyến để có thể bắt đầu chạy và đón khách nhé


Mẫu các giấy tờ cần thiết để được kích hoạt tài khoản 

Tài khoản của bạn đã có thể được kích hoạt và bạn có thể chạy xe luôn nếu bạn gửi đầy đủ 2 giấy tờ theo mẫu dưới đây:

Bằng lái B2: Chụp rõ mặt lái xe, rõ chữ và ngày hết hạn

Đăng kiểm xe: Chụp cả 2 trang có rõ tên xe, biển số xe, ngày hết hạn và hình ảnh xe 


Các thủ tục pháp lý cần bổ sung

Sau khi cập nhật 2 giấy tờ trên, tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt trong vòng 24h.
Để hoàn thành hồ sơ làm đối tác với Uber theo đúng quy định của Nhà Nước, bạn vui lòng bổ sung các giấy tờ còn lại theo hướng dẫn này nhé!