Giấy tờ cần thiết

Một số giấy tờ cá nhân và giấy tờ xe

Những giấy tờ cần thiết khi tham gia trở thành đối tác Uber. Đối với đối tác đăng kí dòng xe uberX và UberBLACK sẽ có thời gian chạy thử 14 ngày và hoàn tất giấy tờ sau thời gian này.

Giấy tờ đối với xe uberX, UberBLACK

uberBLACK.png

Giấy tờ cá nhân:

  • Bằng lái xe từ B2 trở lên 
  • Chứng minh nhân dân 
  • Giấy xác nhận hạnh kiểm ( Bổ sung sau 14 ngày chạy thử) 

Giấy tờ xe:

1.jpg
Đăng kiểm xe
2.jpg
Bảo hiểm dân sự bắt buộc
Cà vẹt xe
3.jpg
Phù hiệu xe hợp đồng 

Đối với uberMOTO

uberMOTO.png

Giấy tờ cá nhân:

  • Trên 18 tuổi 
  • Bằng lái xe từ A2 trở lên 
  • Chứng minh nhân dân 
  • Giấy xác nhận hạnh kiểm

Giấy tờ xe: 

  • Giấy đăng kí Môtô, xe máy 
  • Bảo hiểm xe máy