Chương trình thưởng trên số chuyến hoàn thành mỗi ngày_5 chuyến 40.000đ

Bắt đầu từ ngày 04/07/2016, Uber tăng thêm chương trình thưởng dành cho quý đối tác hoạt động tích cực cùng Uber.

Cụ thể, đối tác sẽ được thưởng 40.000đ khi thực hiện được 5 chuyến. Chạy càng nhiều, thưởng càng nhiều!

**Chương trình chỉ áp dụng cho quý đối tác nhận được email/ tin nhắn**
 
Điều kiện chương trình:

  • Số sao trung bình mỗi ngày: trên 4.6
  • Tỷ lệ chấp nhận chuyến mỗi ngày: trên 75%
  • Tỷ lệ hoàn thành chuyến đi mỗi ngày: trên 55%

Tính toán mức thưởng mà đối tác sẽ nhận được:

Screen Shot 2016-07-04 at 14.30.14.png
Bạn hoàn thành được 5 chuyến đi/ngày
Mức thưởng mỗi tuần nếu bạn hoàn thành 5 chuyến đi/ngày.
Mức thưởng 2 tuấn nếu bạn hoàn thành 5 chuyến đi/ngày.