Chương trình thưởng trên số chuyến hoàn thành mỗi ngày_15 chuyến 100.000đ

Bắt đầu từ ngày 04/07/2016, Uber tăng thêm chương trình thưởng dành cho quý đối tác hoạt động tích cực cùng Uber.

Cụ thể, đối tác sẽ được thưởng 100.000đ khi thực hiện được 15 chuyến. Chạy càng nhiều, thưởng càng nhiều!

**Chương trình chỉ áp dụng cho quý đối tác nhận được email/ tin nhắn**
 
Điều kiện chương trình:

  • Số sao trung bình mỗi ngày: trên 4.6
  • Tỷ lệ chấp nhận chuyến mỗi ngày: trên 75%
  • Tỷ lệ hoàn thành chuyến đi mỗi ngày: trên 55%

Tính toán mức thưởng mà đối tác sẽ nhận được:

Bạn hoàn thành được 15 chuyến đi/ngày
Mức thưởng mỗi tuần nếu bạn hoàn thành 15 chuyến đi/ngày.
Mức thưởng 2 tuấn nếu bạn hoàn thành 15 chuyến đi/ngày.