Chương trình thưởng lên đến 700.000đ một tuần_12 chuyến

    **Chương trình chỉ áp dụng cho quý đối tác nhận được email/ tin nhắn**

Bắt đầu từ ngày 13/06/2016, Uber tăng thêm chương trình thưởng dành cho quý đối tác hoạt động tích cực cùng Uber.

Cụ thể, đối tác sẽ được thưởng 100.000đ khi thực hiện được trên 12 chuyến mỗi ngày. Chạy càng nhiều, thưởng càng nhiều!

**Chương trình chỉ áp dụng cho quý đối tác nhận được email/ tin nhắn**
 

Điều kiện chương trình:

 • Số sao trung bình mỗi ngày: trên 4.6
 • Tỷ lệ chấp nhận chuyến mỗi ngày: trên 75%
 • Tỷ lệ hoàn thành chuyến đi mỗi ngày: trên 55%

   

   

  Tính toán mức thưởng mà đối tác sẽ nhận được:

   

  100.000

   

  Bạn hoàn thành được trên 12 chuyến đi/ngày

   

  700.000

   

  Mức thưởng một tuần bạn nhận được khi hoàn thành trên 12 chuyến đi/ngày.

   

  1.400.000

   

  Mức thưởng 2 tuần bạn nhận được khi hoàn thành 12 chuyến đi/ngày.