Quản lý doanh thu

Cùng tìm hiểu cách tính doanh thu và chu kỳ thanh toán của Uber để quản lý công việc của mình một cách hiệu quả nhất.  

Cách quản lý hoạt động và doanh thu

Uber cung cấp công cụ để chủ xe quản lý hoạt động của mình, đó là trang web: www.partners.uber.com

Bạn đăng nhập vào tài khoản Uber Partner của mình để quản lý các thông tin sau:

  • Tóm tắt & chuyến đi: Lịch sử tất cả các chuyến đi hàng ngày của từng lái xe
  • Bản đồ trực tuyến: Quản lý các xe, lái xe đang hoạt động, trạng thái hoạt động trên một bản đồ trực tuyến.
  • Bản kê thanh toán: Thống kê chi tiết doanh thu nhận được theo tuần

Cách xem bản kê thanh toán (bấm vào hình để phóng to)

Cách xem chi tiết bảng kê tuần (bấm vào hình để phóng to)


Chu kỳ thanh toán

Một kỳ thanh toán thống kê doanh thu của đối tác: bắt đầu từ 04h thứ 2 tuần trước đến 04h thứ 2 của tuần tiếp theo

  • Phần doanh thu từ hỗ trợ được tính toán vào cuối mỗi tuần. 
  • Đối tác xem các bản sao kê doanh thu tuần (trên trang quản lý partners.uber.com và được gửi qua email vào thứ 3 hàng tuần) 

Cách tính thanh toán của Uber

Số tiền thanh toán chuyển khoản của Uber bao gồm cước:

phí mà Uber thu trước qua, doanh thu hỗ trợ, và phần thưởng từ các chương trình khác, VD: giới thiệu chủ xe uberX, bác tài 6 sao..