Hỗ trợ đăng ký tận nơi

Hỗ trợ đăng ký tận nơi Hiện tại Uber Hà Nội đang triển khai một hình thức đăng ký mới nhằm phục vụ đưa tới trải nghiệm tốt nhất cho đối tác mới. Với hình thức này các lái xe có nhu cầu đăng ký sẽ được chính các đối tác đang hợp tác cùng Uber đến hướng dẫn và hỗ trợ tận nơi. Để đăng ký với Uber Hà Nội qua hình thức này, bạn vui lòng điền vào mẫu đơn này. Uber sẽ liên lạc lại ngay khi nhận được yêu cầu của bạn.