Hồ sơ đăng ký

Để trở thành đối tác với Uber, bạn vui lòng chuẩn bị hồ sơ giấy tờ dưới đây. Lưu ý:  Có những giấy tờ bạn có thể bổ sung dần trong quá trình chạy nhé. Bạn xem kĩ hạn bổ sung giấy tờ nhé,