Cách Cập Nhật Giấy Tờ Đối Tác

Để tài khoản đối tác được kích hoạt sớm và dễ dàng nhất , bạn nên cập nhật tài liệu thông qua hệ thống của Uber

Hãy lựa chọn 1 trong 3 cách sau để được hỗ trợ cập nhật giấy tờ tốt nhất:

  1. Cập nhật qua hệ thống Uber (xem hướng dẫn chi tiết bên dưới)
  2. Gửi giấy tờ qua Zalo/Viber (+84) 186 650 0385 ; (+84) 125 538 3639 (Hà Nội) hoặc (+84) 122 594 5628 (Hồ Chí Minh)
  3. Đến các trung tâm hỗ trợ của Uber trong khung giờ 10h30-11h30 hoặc 15h30-16h30 (các ngày từ thứ 2 đến thứ 6)

Cách thức cập nhật giấy tờ qua hệ thống Uber

Bước 1: Đăng nhập vào http://partners.uber.com

Mở trình duyệt và tải trang partners.uber.com và điền thông tin đăng nhập mà bạn đã đăng ký với Uber:

  • Tên đăng nhập: Email bạn đã đăng ký với Uber
  • Mật khẩu: Mật khẩu Uber đã cung cấp cho bạn hoặc số điện thoại của bạn (không có số 0 đầu tiên)

Bước 2: Tải giấy tờ của bạn

  • Ở mục HỒ SƠ: bạn có thể bổ sung Bằng Lái Xe và Xác Nhận Hạnh Kiểm. 
  • Ở mục XE: bạn có thể bổ sung Giấy tờ xe 

Mẫu các giấy tờ cần hoàn thiện 

Bạn có thể cập nhật Bằng Lái Xe và Giấy Chứng Nhận Hạnh Kiểm ở mục HỒ SƠ và Giấy Tờ Xe ở mục XE.
Những con số nhỏ màu đỏ chỉ ra số lượng giấy tờ bị thiếu, sắp hết hạn hay đã hết hạn.

Khi nhấn vào mục HỒ SƠ hay XE, bạn sẽ thấy các giấy tờ cần thiết. Chọn Sửa để tải giấy tờ xe lên.

Đối với Đăng Kiểm và Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự Bắt Buộc, bạn phải cập nhật giấy tờ loại kinh doanh và còn hiệu lực.

 


Nếu bạn cần giúp đỡ 

Nếu bạn có BẤT KỲ vấn đề nào khi cập nhật giấy tờ, xin vui lòng gửi yêu cầu giấy tờ cho Uber bằng các cách sau:

  • Hồ Chí Minh: chụp ảnh giấy tờ qua số Zalo/Viber (+84) 122 594 5628

  • Hà Nội:  chụp ảnh giấy tờ và gửi qua một trong hai số Zalo/Viber (+84) 186 650 0385 ;  (+84) 125 538 3639. Ngoài ra, bạn có thể đến các trung tâm hỗ trợ Uber trong khung giờ 10h30-11h30 hoặc 15h30-16h30 (các ngày từ thứ 2 đến thứ 6)