Giải thích về chương trình hỗ trợ từ Uber

Hiện nay, Uber đang áp dụng nhiều chương trình hỗ trợ doanh thu hấp dẫn dành cho tài xế. Tuy nhiên, một số đối tác chưa hiểu rõ về cách thức lái xe như thế nào để nhận được hỗ trợ từ uber. Chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn về chương trình. 

 Chương trình đảm bảo doanh thu theo khung giờ

Những khung giờ có màu trắng trên bảng trên là những khung giờ sẽ được Uber hỗ trợ.  Số tiền và số chuyến tối thiểu tuỳ theo khung giờ.

Ví dụ 1: Vào ngày thứ 2, bạn chạy được 2 tiếng trong khung giờ từ 6:00 - 9:00,  tỷ lệ chấp nhận chuyến là 1.2 chuyến thì để nhận được hỗ trợ từ Uber, bạn phải chạy được: 1.2 x 2 tiếng = 2.4 chuyến = 3 chuyến

Ví dụ 2: Bạn lái xe 3 tiếng từ 8:00 - 11:00 ngày Chủ Nhật, tỷ lệ chấp nhận chuyến là: 1.3 thì ít nhất bạn phải thực hiện được: 1.3 x 3 tiếng = 3.9 chuyến = 4 chuyến , và giả xứ số tiền mỗi chuyến đi của bạn nhận được như bảng ở dưới thì mức hỗ trợ bạn sẽ nhận được 

Như vậy, Một bác tài chăm chỉ sẽ lái 9 tiếng trong giờ đảm bảo doanh thu từ thứ 2 đến thứ 5, sẽ lái ít nhất là = 1.2x3 tiếng + 1.2 x 2 tiếng + 1.2 x 4 tiếng = 10.8 chuyến = 11 chuyếnDoanh thu tối thiểu sẽ nhận được là 125.000 x 9 = 1.125.000 đ. 

Lưu ý: Khi đã hoàn thành đúng số chuyến của khung giờ đó, Bạn sẽ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì mới nhận được hỗ trợ. 

  • Tỉ lệ chấp nhận chuyến trong tuần: trên 80%
  • Tỉ lệ hoàn thành chuyến trong tuần: trên 60%
  • Sao xếp hạng trung bình trong tuần: trên 4.6

Thời gian tính chương trình đảm bảo từ khi nào?
Mỗi tuần được tính từ 04:00 sáng thứ 2 tuần hiện tại tới 04:00 sáng thứ 2 tuần tiếp theo.

Tỷ lệ chấp nhận yêu cầu là gì?
Tỉ lệ chấp nhận yêu cầu: Được tính bằng số lượng yêu cầu bạn chấp nhận chia cho tổng số yêu cầu bạn nhận được trong tuần. Xem thêm về ảnh hưởng của việc chấp nhận chuyến đi.

Tỷ lệ hoàn thành chuyến đi là gì? 
Tỉ lệ hoàn thành chuyến đi: Được tính bằng tổng số chuyến đi bạn hoàn thành được chia cho tổng số chuyến bạn chấp nhận trong tuần. Nếu bạn huỷ chuyến hoặc khách hàng huỷ chuyến cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ hoàn thành chuyến đi này của bạn nhưng không ảnh hưởng đến số sao xếp hạng. 

Số sao trung bình được tính như thế nào? 
Số sao xếp hạng trung bình: Đánh giá sao trung bình của khách hàng dành cho bạn trong tuần. Số sao được tính trên tổng số sao trên những chuyến đi đã được khách hàng đánh giá, những chuyến khách hàng chưa đánh giá sẽ không được tính trong số sao trung bình của bạn.

Số chuyến hoàn thành trung bình trên giờ là gì?
Số chuyến đi hoàn thành trung bình trên giờ: Được tính bằng tổng số chuyến bạn lái được chia cho số giờ bạn lên trực tuyến, tính theo từng khung giờ.