Cách liên lạc với khách hàng

Đôi khi bạn phải liên hệ với khách hàng để xác nhận lại vị trí của họ. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tốt nhất để làm điều đó.

Cách liên lạc với khách hàng

Đôi khi bạn cần phải liên hệ với hành khách trước chuyến đi nếu như bạn gặp khó khăn trong việc định vị họ. Nếu như bạn đang sử dụng ứng dụng cho đối tác của Uber, bạn có thể nhấn vào số điện thoại của hành khách được hiện thi và gọi họ trực tiếp như hình hướng dẫn bên cạnh đây.

Vẫn không chắc chắn bạn đã sẵn sàng?

Muốn thử dùng phần mềm cho đối tác ư? Vào website http://t.uber.com/phanmemdoitac để trải nghiệm trên iPhone hoặc Android.