Kiếm Thêm Thu Nhập Với Biểu Giá Lưu Động

Biểu giá lưu động là khi cước phí Uber tăng để đảm bảo khả năng tin cậy khi nhu cầu không thể được đáp ứng bởi số lượng tài xế trên đường.

Mục tiêu của chúng tôi là trở nên tin cậy trong việc kết nối bạn với tài xế bất cứ khi nào bạn cần càng tốt. Vào những lúc nhu cầu cao, số lượng tài xế chúng tôi kết nối với bạn sẽ trở nên giới hạn. Vì vậy, việc tăng giá là để khuyến khích nhiều tài xế tham gia giao thông hơn.


VẪN KHÔNG CHẮC LÀ BẠN ĐÃ SẴN SÀNG? TRẢI NGHIỆM PHẦN MỀM GIẢ LẬP CỦA UBER!

Muốn thử dùng phần mềm cho đối tác ư? Vào website http://t.uber.com/phanmemdoitac để trải nghiệm trên iPhone hoặc Android.