Miễn phí 10% hoa hồng Uber

Uber sẽ giảm 10% phí hoa hồng cho quý đối tác nhận được email/tin nhắn.

Miễn phí 10% hoa hồng Uber

Chương trình đặc biệt

Từ ngày 01/08 - 07/08 , Quý đối tác nhận được email/ tin nhắn sẽ được giảm 10% phí hoa hồng Uber khi hoàn thành 20 chuyến/tuần. 

Điều kiện:

Số sao xếp hạng trong tuần trên 4.6
Số chuyến đi hoàn thành: trên 20 chuyến/tuần

Lưu ý: Chỉ những đối tác nhận được email/tin nhắn mới nhận được chương trình thưởng đặc biệt này