Quality First Email

phone_anonymization.png

PHONG CÁCH LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP

Dù bạn có tự tin vào tay nghề cũng như sự thông thạo đường sá Hà Nội đến đâu, sẽ có lúc bạn gặp phải những tình huống khó khi gặp các sự cố như tắc đường, đường cấm, vv và bị khách hàng phản hồi. Vì vậy, bạn có thể xây dựng cho mình một phong cách chuyên nghiệp bằng việc luôn trao đổi với khách về tuyến đường mình sẽ đi với các bước sau:

  • NHẬP ĐIỂM ĐẾN trước khi bắt đầu di chuyển.
  • THAM KHẢO lộ trình do hệ thống gợi ý.
  • TRAO ĐỔI với khách hàng nếu bạn muốn thay đổi lộ trình hoặc chọn một lộ trình khác với lộ trình do hệ thống gợi ý.
  • THÔNG BÁO VÀ TRAO ĐỔI với khách hàng nếu có bất kì sự thay đổi nào trong chuyến đi

Bằng việc trao đổi trước về lộ trình và nhập điểm đến vào ứng dụng Uber, bạn còn có thể nhận được các chuyến khách tương lai ngay cả khi chưa kết thúc chuyến đi cũ, giúp bạn giảm được thời gian đợi khách mới, và tối ưu hoá thu nhập.