Giới thiệu bạn sử dụng Uber

Chia sẻ mã giới thiệu cho bạn bè để cả hai đều nhận được chuyến đi miễn phí cùng Uber. 

Cách chia sẻ mã giới thiệu bạn bè: 

1. Chọn “CHUYẾN XE MIỄN PHÍ”
2. Mã mời của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình, bạn có thể chia sẻ trực tiếp cho bạn bằng cách: Chọn “LỜI MỜI QUA TIN NHẮN VĂN BẢN” và gửi đến người mà bạn muốn giới thiệu. 
3. Nhắc người được mời dùng Uber để có được chuyến đi miễn phí 50.000đ, và bạn cũng vậy.