Hướng dẫn sử dụng

Đăng kí Uber bằng thẻ
Đăng kí Uber tiền mặt

 

 

Ước tính cước phí chuyến đi
Thông tin liên lạc của tài xế
Lưu ý về điểm đón
Hồ sơ gia đình
Thiết lập địa chỉ nhà riêng
Không nhận được mã xác nhận
Giới thiệu bạn sử dụng Uber
Lựa chọn phương thức phù hợp
Bác tài của bạn đang chở 1 khách khác
Chấm sao và đánh giá tài xế
Yêu cầu xe 7 chỗ
Chia sẻ lộ trình cùng bạn bè
Làm chủ tuyến đường đi
Yêu cầu xe và bị tính phí 20.000đ
Chia sẻ cước phí cùng người đồng hành
Chính sách huỷ chuyến
Trợ giúp