Nhận chuyến đi theo lộ trình bạn muốn (Ngôi sao may mắn)

Giờ đây, bạn có thể nhận những chuyến đi có địa điểm kết thúc gần khu vực mà bạn muốn đến.

Vào trực tuyến, nhấn vào nút 📋 bên góc trên màn hình và nhập địa điểm mà bạn muốn đến. Hệ thống tự động thông báo cho bạn những hành khách muốn đi cùng hướng với bạn.

Một cách dễ dàng giúp bạn kiếm thêm thu nhập trên đường về nhà!
** Tính năng mới này sẽ bắt đầu áp dụng vào lúc 03:00 sáng ngày 01/09/2016 cho toàn bộ đối tác tại thành phố Hồ Chí Minh, và 04:00 sáng ngày 22/09/2016 cho toàn bộ đối tác tại Hà Nội. 

Hướng dẫn cài đặt:

Nhấp vào nút thư mục bên góc trên màn hình trực tuyến

Nhấn vào dấu "+" để nhập địa điểm mà bạn muốn đến 

Hệ thống tự động thông báo cho bạn những hành khách có tuyến đường đi giống bạn.

Bạn có thể nhận nhiều chuyến đi trên quá trình đến địa điểm mà bạn đã đặt. 

Hãy luôn nhớ rằng, những chuyến đi theo lộ trình của bạn sẽ không được tính vào trong các chương trình hỗ trợ và đảm bảo doanh thu.

Giải đáp thắc mắc:

1. Tất cả bác tài đều sẽ được áp dụng tính năng mới này?
Hiện nay, Uber đang tiến hành triển khai tính năng mới cho toàn bộ đối tác tại 2 thành phố. 

2. Tôi có thể nhận được bao nhiêu chuyến đi trong lộ trình tôi muốn?
Bạn sẽ nhận tất cả những chuyến đi có địa điểm kết thúc phù hợp với lộ trình về nơi mà bạn muốn.

Nếu còn thắc mắc, xin liên hệ: 083 7307 6789 với đối tác tại thành phố Hồ Chí Minh; hoặc 047 307 6789 với đối tác tại Hà Nội, từ 9:00-17:00 thứ 2 đến thứ 6.