Tỉ lệ nhận chuyến ảnh hưởng tất cả mọi người

Bạn đã từng nhận những yêu cầu của khách cách 10-15 phút? Bạn đã từng bị khách huỷ khi đang trên đường đón khách? Bạn có biết việc từ chối nhận chuyến sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ cộng đồng tài xế Uber!

Khi bạn nhận được một yêu cầu từ khách, đó là bởi bạn đang ở vị trí đón khách tốt nhất so với các tài xế khác trong hệ thống (Gần nhất theo quãng đường dự kiến đón khách). Bởi vậy khi bạn không nhận chuyến, yêu cầu này sẽ được chuyển tiếp qua tài xế tiếp theo, xa hơn so với bạn.