Thông tin vay mua xe

STT Thương Hiệu Xe Tỷ Lệ Vay Tối Đa
1 Honda 95%
2 Toyota 95%
3 Hyndai 95%
4 Kia 90%
5 Mazda 90%
6 Chevrolet 90%
7 Ford 90%
8 Mitsubishi 85%
9 Nissan 85%

Thủ tục cần chuẩn bị 

  • Bằng lái ít nhất B2, được cấp tối thiểu 12 tháng
  • Kinh nghiệm lái xe ít nhất 6 tháng (bảng lương, hợp đồng lao động), nếu đã hợp tác với Uber, có thể thay thế bằng chứng nhận của Uber đã làm việc ít nhất 500 giờ, hoàn thành ít nhất 300 chuyến, và không bị khoá tài khoản
  • CMND Khách hàng (và của vợ/chồng nếu đã kết hôn)
  • Hộ khẩu hoặc tạm trú (KT3) tại Hn hoặc TP. HCM của Khách hàng (và của vợ/chồng nếu đã kết hôn)
  • Giấy đăng ký kết hôn nếu đã kết hôn
  • Giấy chứng nhận hạnh kiểm từ CA Địa Phương

Tỷ lệ cho vay theo thương hiệu xe