Thủ tục vay mua xe

Để nhanh chóng hoàn thành thủ tục vay mua xe bạn cần chuẩn bị hồ sơ sau:

  • CMND Khách hàng (và của vợ/chồng nếu đã kết hôn)
  • Hộ khẩu hoặc tạm trú (KT3) tại Hn hoặc TP. HCM của Khách hàng (và của vợ/chồng nếu đã kết hôn)
  • Giấy đăng ký kết hôn nếu đã kết hôn
  • Giấy chứng nhận hạnh kiểm từ CA Địa Phương
  • Bằng lái ít nhất B2, được cấp tối thiểu 12 tháng
  • Kinh nghiệm lái xe ít nhất 6 tháng (bảng lương, hợp đồng lao động), nếu đã hợp tác với Uber, có thể thay thế bằng chứng nhận của Uber đã làm việc ít nhất 500 giờ, hoàn thành ít nhất 300 chuyến, và không bị khoá tài khoản

Địa chỉ tư vấn trực tiếp:
Lầu 2, số 469, Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Thời gian: 9:00 – 11:30 ( thứ 2, 4, 6)