Cách tính phí chuyến đi

Uber luôn trả tiền vào tài khoản bạn hàng tuần. Việc tính phí mỗi chuyển đi rất rõ ràng và bạn có thể kiểm tra một cách dễ dàng với hệ thống của Uber. Xem đoạn phim này để có thể hiểu thêm.


VẪN KHÔNG CHẮC LÀ BẠN ĐÃ SẴN SÀNG? TRẢI NGHIỆM PHẦN MỀM GIẢ LẬP CỦA UBER!

Muốn thử dùng phần mềm cho đối tác ư? Vào website http://t.uber.com/phanmemdoitac để trải nghiệm trên iPhone hoặc Android.