Tỷ giá linh động (Nhân giá)

#PhaiLamSao khi xuất hiện “Biểu giá linh động”?

  • Nếu bạn từ chối, bạn sẽ chờ để nhận được thông báo khi mức giá cước trong khu vực giảm xuống

  • Nếu đồng ý, hãy chọn yêu cầu xe để bắt đầu chuyến đi