UberBLACK (4 chỗ)

Xe Uber chất lượng cao và hiện đại

TP. Hồ Chí Minh

CƯỚC PHÍ

Đây là cước phí hiện nay dành cho UberBLACK tại thành phố Hồ Chí Minh. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết doanh thu của bạn được tính như thế nào.

Giá mở cửa: 6.500đ
Giá trên 1km: 11,500đ
Giá trên 1 phút: 600đ

Giá tối thiểu: 20,000đ
Phí huỷ chuyến: 15,000đ


TIÊU CHUẨN XE

  • Đời xe: sản xuất từ năm 2012 trở lên
  • Động cơ: dung tích trên 1.8L 
  • Giá trị xe: Trên 800 triệu đồng

NHỮNG DÒNG XE TIÊU BIỂU

Mercedes, BMW, Toyota Corolla Altis, Mazda 6, Kia Optima, Hyundai Sonata, …

Hà Nội

CƯỚC PHÍ

Đây là cước phí hiện nay dành cho UberBLACK tại thành phố Hà Nội. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết doanh thu của bạn được tính như thế nào.

Giá mở cửa: 5,000đ
Giá trên 1km: 9,597đ
Giá trên 1 phút: 800đ

Giá tối thiểu: 5,000đ
Phí huỷ chuyến: 5,000đ


TIÊU CHUẨN XE

  • Đời xe: sản xuất từ năm 2012 trở lên
  • Động cơ: dung tích dưới 1.8l 
  • Giá trị xe: Trên 800 triệu đồng

NHỮNG DÒNG XE TIÊU BIỂU

Toyota Camry, Mercedes C-class, BMW, Hyundai Sonata,…

Lưu ý: 
Tiêu chuẩn xe có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm. Bạn có thể liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ để biết thêm chi tiết.