UberSUV (7 chỗ)

Đủ chỗ cho tất cả mọi người.

TP. Hồ Chí Minh

CƯỚC PHÍ

Đây là cước phí hiện nay dành cho UberSUV tại thành phố Hồ Chí Minh. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết doanh thu của bạn được tính như thế nào.

Giá mở cửa: 6,500đ
Giá trên 1km: 11,500đ
Giá trên 1 phút: 650đ

Giá tối thiểu: 15,000đ
Phí huỷ chuyến: 15,000đ


TIÊU CHUẨN XE

  • Đời xe: sản xuất từ năm 2012 trở lên
  • Động cơ: dung tích dưới 2.0l 
  • Giá trị xe: Trên 700 triệu đồng

NHỮNG DÒNG XE TIÊU BIỂU

Toyota Innova, Toyota Fortuner, Ford Everest, Chevrolet Captiva, K Sorento, ……

Hà Nội

CƯỚC PHÍ

Đây là cước phí hiện nay dành cho UberSUV tại thành phố Hà Nội. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết doanh thu của bạn được tính như thế nào.

Giá mở cửa: 5,000đ
Giá trên 1km: 9,597đ
Giá trên 1 phút: 800đ

Giá tối thiểu: 5,000đ
Phí huỷ chuyến: 5,000đ


TIÊU CHUẨN XE

  • Đời xe: sản xuất từ năm 2012 trở lên
  • Động cơ: dung tích dưới 1.8l 
  • Giá trị xe: Trên 800 triệu đồng

NHỮNG DÒNG XE TIÊU BIỂU

Honda CRV, Toyota Innova, Toyota Fortuner...


Lưu ý: 
Tiêu chuẩn xe có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm. Bạn có thể liên hệ với Trung tâm hỗ trợ đối tác tại thành phố của mình để biết thêm chi tiết.