Cập nhập thông tin thanh toán

Các bước đơn gian để cập nhập thông tin thanh toán giúp bạn nhận được doanh thu hàng tuần.

Bước 1: Đăng nhập vào vault.uber.com

Mở trình duyệt và tải trang vault.uber.com và điền thông tin đăng nhập mà bạn đã đăng ký với Uber:

Tên đăng nhập = Email bạn đã đăng ký với Uber
Mật khẩu = Mật khẩu Uber đã cung cấp cho bạn

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản ngân hàng

Nhập đúng và đầy đủ thông tin ngân hàng của bạn.
Uber chỉ thực hiện các khoản thanh toán tới các tài khoản vãng lai hợp lệ. Uber sẽ không thể chuyển các khoản thanh toán vào các tài khoản không phải là tài khoản vãng lai. Dưới đây là một số ví dụ của một số loại tài khoản mà Uber không thể thực hiện thanh toán:

Tài khoản tiết kiệm

Tài khoản tín dụng

Thẻ trả trước
Lưu ý: Tên ngân hàng phải nhập bằng tiếng anh. Xem danh sách tên tiếng anh của các ngân hàng tại Việt Nam dưới đây.
 Và nhập theo cú pháp qui định của Uber ở Bước 3.

Bước 3: Kiểm tra thông tin tài khoản

Bạn sẽ không nhận được các khoản thanh toán nếu bất kỳ thông tin nào bạn nhập vào không chính xác. Dưới đây là một số lưu ý khi nhập thông tin thanh toán của bạn:

  • Các thông tin phải được nhập bằng tiếng Việt không dấu.
  • Không có các ký tự đặc biệt như dấu chấm, phẩy, dấu gạch ngang, dấu / v.v… Chỉ có chữ, số và khoảng trắng.
  • Tên chủ tài khoản ngân hàng và địa chỉ phải khớp với thông tin đã đăng ký với ngân hàng.