Cách sử dụng phần mềm đối tác

Phần mềm đối tác của Uber giúp bạn kết nối ngay lập tức với hàng ngàn hành khách trong thành phố! Xem đoạn phim ngắn dưới đây để biết rõ hơn cách sử dụng chương trình.

Vẫn không chắc là bạn đã sẵn sàng?

Trải nghiệm phần mềm giả lập của Uber bằng cách vào website http://t.uber.com/phanmemdoitac để trải nghiệm trên iPhone hoặc Android.