Không nhận được mã xác nhận

Bạn đã tải Uber nhưng không yêu cầu xe được vì chưa kích hoạt số điện thoại?
Cách thực hiện:

  1. Gửi email về supporthcm@uber.com HOẶC
  2. Gửi tin nhắn về https://www.facebook.com/uberVN

Kèm với thông tin số điện thoại đăng ký của bạn nhé! Số điện thoại của bạn sẽ được kích hoạt trong vòng 24 giờ, và sau đó bạn có thể thực hiện ngay chuyến đi Uber đầu tiên của mình!